PRESTİJ TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ZİYARETÇİLERE AİT KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN AYDINLATMA BEYANI


6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10.maddesi uyarınca, Prestij Tütün Sanayi ve Ticaret Anonim Şirket (Kısaca Şirket)olarak, gerçekleştirdiğimiz kişisel veri isleme faaliyetleri hakkında sizleri bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

1. Kişisel Verilerin İşlenmesi, Saklanması

Ziyaretiniz sebebiyle kaydedilen tarafınıza ait kişisel veriler (kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, görüntü kaydı, şirkete giriş çıkış saatleri), Şirket tarafından veri sorumlusu sıfatıyla KVKK ve mevzuat gereğince sizin de bilginiz dahilinde ve bunlarla sınırlı olarak, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun suretle işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde veyahut işlendikleri amaçla sınırlı olarak üçüncü kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

2. Ziyaretle ilgili Kamera kayıtları

Binamızda günde 24 saat sürekli kamera kayıtları alınmaktadır. Ziyaretçi olmanız nedeniyle de sizlerin de kamera kayıtları alınmakta, hukuka uygun bir şekilde ve bilginiz dahilinde KVKK gereğince kişisel verileriniz işlenmekte ve saklanmaktadır. Sadece tuvalet, lavabo gibi özel alanlarda kameralar yoktur, bu nedenle buralarda kamera kayıtları da alınmamaktadır.

3. Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından hukuka uygun olarak işlenen bilgileri, Şirket’in ‘Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi, Kişisel Veri Saklama ve İmha Politikası’’ doğrultusunda veya sizin şahsen başvurunuz halinde iş bu kişisel veri bilgileriniz imha edilecek ya da anonimleştirilecektir.

4.KVKK’unun 11.Maddesi Uyarınca Sahip Olduğunuz Haklar

Tüm talepleriniz için internet sayfamızda yer alan ‘’Veri Sahibi Başvuru Formu’’nu doldurabilir ve ilgili formda belirtilen kanallar aracılığı ile Şirketimize iletebilirsiniz. Şirket tarafından KVKK ‘un 11. Maddesi uyarınca tarafımıza yapacağınız başvurular ivedi ve kapsamlı bir şekilde değerlendirilecektir. Başvuru talebiniz en geç 30 gün içinde cevap verilip sonuçlandırılacaktır.

Yukarıda anılan madde hükmü uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıda belirtilmiştir.

· Kişisel verinizin Şirket tarafından işlenip işlenmediğini öğrenip buna ilişkin bilgi talep etme,

· Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

· KVKK madde 7'de öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

· KVKK m. 11 (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

· Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç doğurması durumunda itiraz etme,

· Kişisel erilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle herhangi bir zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme.

Aydınlatma metnini okuduğunuz için teşekkür ederiz.

PRESTİJ TÜTÜN SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

PRESTİJ TÜTÜN SAN. VE TİC. A.Ş.

Kemalpaşa Mahallesi, Pınar Caddesi
No:94 Pınarbaşı-Bornova/İzmir

+90 (232) 421 93 20

info@prestijtutun.com

© 2021 Her Hakkı Saklıdır - PRESTİJ TÜTÜN SAN. ve TİC. A.Ş